DET HANDLER OM LIVET

Klinisk psykolog & organisationspsykolog

— DIT LIV —

Jeg tilbyder psykologfaglige samtaler i mine rare og rolige lokaler i Hellebæk. Jeg er en erfaren psykolog som støtter dig i samtaler om tab, sorg, traumer, akutte kriser, livskriser eller stress. Det kan også være at du står et sted i livet, hvor du skal træffe vigtige, men vanskelige valg. 

Jeg tilbyder dig et psykologfagligt refleksionsrum, hvor du kan få både overblik og indblik, nye perspektiver og idéer til hvordan du kan leve livet, som du ønsker det.

 — FAMILIELIV —

Familieforløb kan tilrettelægges på mange måder; familiesamtaler hvor alle deltager, eller individuelle samtaler med forældre eller børn og unge. Hvis jeres barn eller familie ikke trives, eller at der er noget i jeres relationer og samspil I gerne vil være klogere på, så finder vi sammen den bedste måde for jer, at arbejde med det på.

Jeg kører også ud til krisecentre, døgninstitutioner og i plejefamilier og har samtaler med forældre, børn, unge og/eller deres professionelle voksne.

— ARBEJDSLIVET —

Jeg arbejder sammen med organisationer, institutioner og virksomheder, primært i det sociale felt. Jeg tilbyder kurser og supervision til medarbejdere og ledergrupper og bistår i både store og små organisationsforandringer.

Jeg tilbyder stressforebyggende gruppetilbud og individuel terapi/forløb til stressramte medarbejdere. 

Jeg tilrettelægger også eksklusive gruppeture for medarbejdere og tilbyder kreativ sparring på nye idéer og/eller forandringsprocesser i organisationen.


.
Restart-tilbud: Forebyg stress på arbejdspladsen

Mentalisering på arbejde og på overarbejde

Tag et stressforebyggende forløb sammen i jeres personalegruppe. Når gruppen deler den samme viden om forebyggelse af stress, kan vi hjælpe hinanden til at holde fast i de gode vaner - og sammen nedbringe risikoen for udbrændthed, stress og forråelse.

Med et forløb til en samlet personalegruppe, får I:

  • Viden om mentalisering, som kan anvendes både indad (den enkelte medarbejder) og udad (i kommunikation med borgere og kolleger)
  • Konkrete øvelser, som forebygger stress og belastningssymptomer

Forløbet giver jer bedre mulighed for:

  • At imødegå stress, udbrændthed, konflikt og forråelse
  • At hjælpe hinanden, forebygge stress, skabe en kultur med høj mentalisering og lav stress
  • Indrette en mentaliserende arbejdsplads – der kommer til gavn for både medarbejdere og borgere
  • Mindre sygdom

Teori: Belastningspsykologi, mentalisering, compassion

Metode: Psykoedukation, Mindfulness og selfcompassion øvelser

Tid & sted: 6x2 timer, hos jer eller i lokaler i Hellebæk

Tilbud: 3300,- kr. per person (normalpris 3800,- kr. per person)


.
Vicki Sieling

AUTORISERET PSYKOLOG —

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2001, men allerede inden da havde jeg arbejdet i flere år med anbragte børn og deres familier. Gennem årene har jeg arbejdet med de fleste målgrupper i det sociale felt, med både børn, unge og voksne. 

Jeg underviser, superviserer og tilrettelægger flerårige uddannelsesprogrammer for professionelle aktører. Og jeg har terapier med både børn og voksne.

Min praksis er særligt formet af narrativ teori og metode, som jeg har krydret med udviklingspsykologiens perspektiver om tilknytning og mentalisering, og sidst med mindfulness og compassion. 

Jeg er autoriseret af psykolognævnet, efteruddannet i SE-traumebehandling, har taget en række kurser i MBT og narrativ terapi og supervision - og har en specialistuddannelse i organisationspsykologi og endnu en specialistuddannelse i compassionfokuseret terapi. 

Jeg har altid arbejdet med både det kliniske og det organisatoriske, måske fordi jeg betragter de fleste vanskeligheder et menneske kan stå i, som kontekstbetingede.

Jeg holder mig løbende opdateret på ny viden i psykologien - fordi jeg vil sikre kvalitet i alle mine ydelser - men også fordi jeg lever når jeg lærer!